Sänkt blodtryck med granatäpplejuice

Granatäpple i hjärtform

Att hålla blodtrycket på en tillräckligt låg nivå är bra för hjärta och kärl. Viss kost kan ha blodtryckssänkande effekt, och granatäpplejuice är ett av dessa hälsosamma livsmedel.

Granatäpple har rykte om sig att vara en hälsosam frukt, full med antioxidanter och andra bioaktiva ämnen. Dess antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper motverkar många sjukliga tillstånd, som exempelvis hjärt-kärlsjukdom. Högt blodtryck är en av riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, och granatäpplets förmåga att sänka blodtrycket har undersökts ett flertal gånger.

En internationell forskargrupp utförde en metastudie av forskningsrapporter där granatäpplets förmåga att sänka blodtrycket hade undersökts. Resultaten analyserades och sammanställdes.

Forskarna fann att åtta vetenskapliga studier visade att granatäppeljuice sänkte både det systoliska värdet och det diastoliska värdet för blodtrycket. Det systoliska värdet sjönk av granatäpplejuice oavsett om försöken pågick i mer eller mindre än 12 veckor, och oavsett om försöksdeltagarna drack mer eller mindre än 240 ml per dag. När det gällde det diastoliska värdet behövde deltagarna dricka mer än 240 ml för att sänka det värdet.

Samlad forskning visar: granatäppeljuice kan sänka blodtrycket

Forskarna ansåg att det var tydligt att granatäppeljuicen hade blodtryckssänkande effekt, och att det kan vara klokt att låta granatäpple ingå en kost avsedd att gynna en god hjärt-kärlhälsa.


Källa:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27888156/