Granatäpplejuice har positiv effekt på diabetes typ 2

Granatäpple har positiv effekt på diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är en av världens vanli­gaste icke-smitt­samma sjukdomar. Samtidigt som fel­aktig kost­hållning är en av riskfaktorerna, kan rätt kost skydda mot diabetes typ 2 eller lindra sjukdomens följder. Granat­äpplejuice har visats ha sådana positiva effekter.

En forskargrupp ville undersöka vilken effekt granatäpple har på diabetes typ 2 redan efter en dos granatäpplejuice. De tog blodprov på  85 personer med diabetes typ 2 efter 12 timmars fasta samt 1 och 3 timmar efter intag av 1,5 ml färsk granatäpplejuice per kg kroppsvikt.

Generellt visade resultaten att fasteblod­socker­värdet minskade, betacellsfunktionen ökade (betacellerna producerar insulin) och insulin­resistensen (innebär att kroppens vävnader inte är optimalt mottagliga för insulinets egen­skaper) minskade tre timmar efter att försökspersonerna druckit granatäpplejuice. Effekten var större hos de med lägre fasteblod­socker från början men mindre tydlig hos äldre personer.

Forskarna ansåg att studien visar att intag av granatäpplejuice kan bidra till att kontrollera blod­sockernivåerna hos patienter med diabetes typ 2.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25223711