Granatäpple kanske kan bromsa Parkinsons

Granatäpple kan ha skyddande effekt på nervsystemet. Ämnen i granatäpplet omvandlas i kroppen till urolitin som kan ta sig in i hjärnan och motverka Parkinsons sjukdom.

Om cellernas ”kraftverk” mitokondrierna inte fungerar som de ska leder det oftast till mer eller mindre allvarliga sjukdomar av vitt skilda slag. Mitokondriesjukdomar kan bero på mutationer, förvärvade eller medfödda, eller uppstå till följd av biverkningar av läkemedel, infektioner eller andra miljöfaktorer. Oxidativ stress och låggradiga inflammationer är komponenter som ofta nämns. Mitokondriestörningar finns exempelvis vid de vanligaste neurologiska sjukdomarna, som Parkinsons sjukdom, MS och Alzheimers sjukdom.

Goda effekter från ämnen i granatäpple
I granatäpple finns bland annat ellagitanniner (exempelvis punicalagin), som är polyfenoler, och ellaginsyra. Dessa ämnen har potential att hjälpa kroppens celler att bibehålla funktionen som rensar upp bland defekta mitokondrier och bygger nya. Ellagitanniner och ellaginsyra måste först omvandlas till ämnet urolitin-A i tarmen, men detta sker bara om tarmfloran har rätt samman­sättning. Där kan vissa kostfibrer och polyfenoler från exempelvis blåbär hjälpa till. Både granatäpple och blåbär är dessutom rika på polyfenoler som motverkar oxidativ stress och låggradiga inflammationer. Alltså en bra kombination.

Forskning har tidigare visat att granatäpple kan ha positiv effekt mot Alzheimers sjukdom och hjärnskada orsakad av syrebrist på grund av dålig blodtillförsel. Man tror att de goda effekterna beror på just urolitin-A. Polyfenoler från kosten anses också generellt motverka Parkinsons sjukdom tack vare sina antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper.

Granatäpplejuice skyddade hjärncellerna
En polsk-fransk forskargrupp vill undersöka hur granat­äpplejuice och bildad urolitin-A kunde skydda mot Parkinsons sjukdom hos råttor. Ett flertal markörer undersöktes, som råttornas symtom, nervcellsöverlevnad i hjärnan, skydd mot oxidation och mitokondriell aktivitet.

Resultaten var positiva och visade att granatäpplejuicen bromsade skadorna. Mitokondrierna kunde motverka oxidativ stress och hjärncellerna skyddades från celldöd så att de motoriska symtomen minskade hos de råttor som fick granatäpplejuice. Dessutom fick forskarna bekräftat att urolithin-A kunde ta sig in i hjärnan genom blod-hjärnbarriären. 


Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31892167