Granatäpple mot artros och ledgångsreumatism

Granatäpple kan lindra ledbesvär

Artros och ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, är ledsjukdomar. Forskning visar att granatäpple kan bromsa inflammationen och minska symtomen.

Granatäpple är en frukt som omnämns redan i skrifter från antikens Grekland och Gamla Testamentet. Dess röda fruktkött och juice uppskattas för både sin goda smak och sina hälsosamma egenskaper. Studier har visat att granatäpple har antioxidativa, antiinflammatoriska och antibakteriella effekter, vilket motverkar många sjukdomar.

Två olika ledsjukdomar

Både artros och reumatoid artrit, RA, (ofta kallad ledgångsreumatism) är ledsjukdomar som ger smärta och nedsatt funktion i leder. Artros är världens vanligaste ledsjukdom. Den kan drabba i princip vilken led som helst. Ofta förekommer också inflammation. RA är en inflammatorisk, autoimmun sjukdom som inte är lika vanlig. RA drabbar många leder samtidigt och har fler och mer uttalade symtom. Båda sjukdomarna är kroniska. Det finns behandling som kan minska besvären vid artros. Läkemedel kan ofta bromsa RA innan lederna blir förstörda.

Två litteraturstudier gjordes där forskare granskade vetenskapliga artiklar där försök med människor, djur och celler gjorts för att undersöka granatäpplets effekt på artros respektive RA.

Granatäpple hade positiv effekt på ledsjukdomar

I studien om artros ingick 23 vetenskapliga artiklar. Resultatet av litteraturstudien visade att granatäpple har positiv effekt på artros och minskar symtom, inflammation, oxidativ stress och celldödsmarkörer.

När det gäller RA studerades 12 forskningsrapporter. Sammantaget visade dessa att symtom, inflammation och oxidativ stress minskade av granatäpple.

Punicalagin är ett verksamt ämne i granatäpple

Punicalagin är ett av de ämnen i granatäpple som har visats ha positiva effekter på hälsan. Det är en polyfenol, närmare bestämt en sorts ellagitannin som bara finns i granatäpple. I en kinesisk forskningsstudie med punicalagin användes en specialiserad celltyp från lederna hos RA-patienter. Dessa celler fungerar vid RA på ett sätt som driver inflammation och förstör ledvävnaden. Man använde också möss med RA. Cellerna och mössen behandlades med punicalagin. Punicalagin bromsade de skadliga cellfunktionerna. Hos mössen minskade punicalagin ledskadorna och inflammationen.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35079584
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33400368
https://www.jointacademy.com/se/sv/fakta/diagnos/reumatoid-artrit-och-artros
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34012288