Granatäpplejuice mot gifter

Granatäpple på ett vitt fat - granatäpplejuice kan skydda mot gifter

Gifter finns i vår livsmiljö och i det vi stoppar i oss. Även om man försöker är det svårt att undvika dem helt. Granatäpple motverkar inte bara sjukdomar, de har också potential att skydda oss mot gifter.

Vi utsätts dagligen för ämnen som inte är bra för oss och som riskerar att både skada organ och orsaka genetiska defekter. I en hälsosam livsstil ingår att försöka undvika gifter. Kosten är också viktig. Frukt, bär och grönsaker är nyttigt, men de kan också skydda oss från skadliga ämnen och gifter.

Granatäpple innehåller bland annat ämnena punicalagin, som bara finns i granatäpple, och ellaginsyra. De är kända för sin förmåga att motverka välfärdssjukdomar och andra sjukliga tillstånd.

Granatäpple kan motverka påverkan från gifter

I en studie analyserades och sammanställdes forskningsrön om granatäpplets förmåga att skydda mot och fungera som motgift mot naturliga gifter och skadliga kemikalier. Granatäpple och dess ämnen har visats kunna skydda mot naturliga gifter som aflatoxiner (bildade av vissa mögelsvampar), endotoxiner (gifter i bakterieceller) och kemiska toxiner som arsenik, insektsmedlet diazinon och koltetraklorid.

Skyddseffekterna är kopplade till olika mekanismer som förebyggande av oxidativ stress och reduktion av inflammationsdrivande faktorer i kroppen men också påverkan på processer i cellerna och förbättring av funktionen hos lever och hjärta tack vare reglering av enzymer. Kliniska försök med människor behövs för att bekräfta dessa rön.

Giftiga bakterier hämmas av granatäpplejuice

Gifter producerade av bakterien Clostridium difficile kan orsaka allvarlig sjukdom i mag-tarmkanalen hos personer som får antibiotika. En forskningsstudie testade hur granatäpplejuice påverkade fyra olika stammar av denna skadliga bakterie, men också vilken effekt juicen hade på de för tarmfloran nyttiga bakterierna Lactococcus lactis spp., Lactobacillus casei, och Bifidobacterium animalis. Resultatet visade att granatäpplejuice stoppade de skadliga Clostridium-bakterierna och därmed giftproduktionen, men juicen hade inte någon hämmande effekt på de nyttiga bakterierna.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36610118
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30532567