Granatäpple bromsar bröstcancerceller

Granatäpple har potential att bromsa bröstcancer

Bröstcancerceller hämmades av granatäpple genom flera mekanismer vid laboratorieförsök i USA. Forskarna tror att granatäpple kan komplettera cancerbehandling. Granatäpple innehåller en mängd bioaktiva ämnen, varav några unika, med positiva effekter på hälsan. Den antioxidativa kapaciteten hos granatäpple är mycket hög….

Läs mer →

Lungcancer hämmas av granatäpple

Granatäpplekärnor - granatäpple hämmar lungcancer.

Lungcancer är en mycket vanlig och svårbehandlad cancersjukdom. Forskare har under­sökt granatäpplets effekter på lung­cancercellers tillväxt och resultatet visar att lungcancertumörer hämmas av granatäpple. Den cancerbekämpande förmågan hos granatäpplet beror på dess mycket höga halt av antioxidanter. (Artikeln kan upplevas…

Läs mer →

Granatäpple skyddar mot prostatacancer

Granatäpplekärnor - granatäpple och granatäpplejuice kan skydda mot prostatacancer.

Granatäpplen är rika på ämnen som mot­verkar många olika sjukdoms­tillstånd. I flera vetenskapliga under­sökningar har granatäpple visats kunna skydda mot och bromsa prostatacancer. Studier har gjort på både celler, möss och människor. En forskargrupp från Wisconsin-universitet i Madison, USA, visar…

Läs mer →

Granatäpplets hälsosamma effekter

Många hälsosamma effekter av granatäpple och granatäpplejuice.

Granatäpplets goda effekter på hälsan bekräftas i många studier inom olika vetenskapliga om­råden. Frukten är en källa till kraftfulla antioxidanter och har visats vara verksam mot exempelvis åderförkalkning, cancer, bakterier och inflammationer. Granatäpplet har under mycket lång tid ansetts vara…

Läs mer →