Granatäpple mot välfärdssjukdomar

Granatäpple kan förebygga välfärdssjukdomar

Ämnesomsättningsstörningar är riskfaktorer för det man kallar välfärdssjukdomar. Granatäpple har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper som kan motverka detta.

Livsstilen påverkar självklart hälsan, det vet alla. Felaktig kost, rökning och fysisk inaktivitet ökar risken för ämnesomsättningsstörningar som fetma, högt blodtryck, högt blodsocker och blodfettsrubbning. Tillsammans är de komponenter i metabola syndromet. De är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, stroke, typ 2-diabetes och andra välfärdssjukdomar.

En hälsosam kost är en viktig del i en livsstil som förebygger och motverkar metabola syndromet. Det finns ett stort intresse för de positiva medicinska egenskaperna hos frukt, bär och grönsaker.

Granatäpple kan motverka riskfaktorer

Granatäpplet och dess ämnen, bland annat ellaginsyra och de för granatäpplet unika ämnena punicalagin och punicinsyra, har visat positiva effekter på olika komponenter i det metabola syndromet och verkar kunna förebygga och behandla detta sjukliga tillstånd.

I en studie med patienter med svår åderförfettning i halsens blodkärl såg forskarna att hos de patienter som druckit granatäpplejuice varje dag i ett år hade tjockleken på förfettningarna minskat med 30 %. Dessutom hade blodtrycket sjunkit. De som inte druckit granatäpplejuice hade i stället fått en ökning av tjockleken med 9 %.

En forskargrupp sammanställde forskningsrön från de senaste 20 åren. De såg att granatäpple hade lovande effekter på typ 2-diabetes, högt blodtryck, blodfettsstörningar och fetma i studier med både celler, djur och människor. Det berodde förmodligen främst på de antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaperna hos granatäpplets ämnen.

Granatäpple kan alltså vara ett komplement till behandlingen vid ämnesomsättningsstörningar som annars riskerar att leda till hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34981494
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15158307