Skyddar granatäpplejuice mot hjärnskador hos för tidigt födda?

Granatäpple - kan granatäpplejuice skydda mot hjärnskador hos för tidigt födda?

En vetenskaplig studie med möss visar att nyfödda ungar skyddas mot hjärnskador orsa­kade av låg syre­tillförsel och minskat blodflöde om modern dricker granatäpplejuice i förebyggande syfte. Mödrarnas upptag av poly­fenoler från granatäpplejuicen hade förts över till ungarna.

(Artikeln kan upplevas stötande då den refererar till djurförsök.)

Blivande mödrar med förhöjd risk för för tidig förlossning kanske skulle kunna dricka granat­äpplejuice för att skydda sina barn från hjärn­skador orsakade av låg syretillförsel och minskat blodflöde. Det indikerar en studie, utförd med möss, från Washington University School of Medicine i St Louis.

Hypoxi-ischemi och hjärnskador
Hos människan är låg syretillförsel och minskat blodflöde till barnets hjärna kopplat till för tidig födsel och andra störningar under graviditet, förlossning och barnets tidiga utveckling. Lungorna, hjärnan och cirkulationssystemet hos vissa för tidigt födda barn är inte tillräckligt mogna för att förse hjärnan med tillräckligt med närings­ämnen och syre utanför livmodern. Fenomenet, som kallas hypoxi-ischemi, orsakar hjärnskada i ungefär två av 1000 fullgångna mänskliga födslar och i mycket hög andel hos barn födda före 34 graviditetsveckan. Tillståndet kan leda till kramper, degenerativ hypoxisk ischemisk hjärnskada och rörelsehinder inklusive cerebral pares.

”Hypoxisk ischemisk hjärnskada hos nyfödda barn är mycket svår att behandla, och just nu finns det väldigt lite vi kan göra för att stoppa eller vända förloppet”, säger forskaren David Holtzman. ”De flesta av våra ansträngningar inriktas på att stoppa det när det händer, men om vi kunde behandla alla som löper risk i förebyggande syfte kanske vi skulle kunna minska effekterna av dessa typer av skador.”

Holtzmans laboratorium har studerat neonatal hjärnskada i många år genom att tillfälligt minska syrehalten och blodflödet i hjärnan hos sju dagar gamla mus- och råttungar. Modellen ger hjärn­skador liknande de som ses i mänskliga spädbarn utsatta för hypoxi-ischemi.

Polyfenoler med nervskyddande effekter
Händer som håller granatäpplekärnor - kan granatäpple skydda mot hjärnskador hos för tidigt födda?Granatäpplen innehåller mycket höga halter av polyfenoler, ämnen som också finns i druvor, rött vin och bär och som forskning har visat kan kopplas till potentiella nervskyddande effekter i djurmodeller med otillräcklig blodförsörjning och Alzheimers sjukdom.

Studien av nyfödda möss
Forskarna ville undersöka om granatäpplejuice kunde verka förebyggande mot den typen av hjärnskador. Dräktiga möss fick vatten med granatäpplejuice, vanligt vatten, sockervatten eller C-vitaminberikat vatten att dricka under den sista tredjedelen av graviditeten och medan de diade sina ungar. Sju dagar efter födseln utsattes musungarna för tillfälligt minskad syrehalt och blodflöde i hjärnan med minskad hjärnvävnad som följd. Detta beror till stor del på att hjärnceller med syrebrist är självförstörande via en process som kallas apoptos. Forskarna fann ett dygn efter behandlingen att ett enzym kopplat till apoptos, caspase-3, var upp till 84 procent mindre aktiv i hjärnan hos musungar vars mödrar fick granat­äpplejuice. Efter en vecka kontrollerades hjärn­vävnadsförlust. Hos musungar vars mödrar fått granatäpplejuice hade hjärnvävnaden minskat i >60 % mindre grad än hos musungar vars mödrar inte fått granatäpplejuice.

Att mödrarnas upptag av polyfenoler från granat­äpplejuicen förts över till ungarna bekräftades av uppmätta halter av polyfenolen ellaginsyra i ungarnas plasma. Detta ämne saknades hos övriga musungar.

Resultaten visar att moderns födotillskott med granatäpplejuice är neurologiskt skyddande för hjärnan hos den nyfödda.

Holtzman anser att det behövs studier av granat­äpplejuicens effekter på människor, men han tror att det kan vara svårt att samla en tillräckligt stor grupp att studera på grund av att det är relativt svårt att före en förlossning förutsäga hypoxi-ischemi hos det nyfödda barnet.

 

Källor:
News-Medical > http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15774834
Pomegranate polyphenols and resveratrol protect the neonatal brain against hypoxic-ischemic injury. > http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762204
Maternal dietary supplementation with pomegranate juice is neuroprotective in an animal model of neonatal hypoxic-ischemic brain injury. > http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15774834