Granatäpplejuice mot åderförkalkning

Delat granatäpple - granatäpplets antioxidanter skyddar mot åderförkalkning och hjärtsjukdom.

Åderförkalkning innebär att ”skräp” ansamlas på blod­kärlens insidor, vilket kan leda till bland annat hjärtinfarkt. Hälsosam livsstil och antioxidantrik kost kan skydda mot detta. Granat­äpple innehåller höga halter av anti­oxidanter. Vetenskapliga studier visar att granatäpple minskar risken för åder­förkalkning och relaterade skador på kärl och hjärta.

Åderförkalkning, som också kallas för åderför­fettning, eller ateroskleros, beror på inlagringar i de blodkärl som leder blodet från hjärtat ut till kroppens olika delar. Blodkärlen blir stelare och trängre och det kan bildas en propp. Om blodflödet bromsas minskar eller stoppar också tillförseln av syre och näring, och därmed energi, till kroppens organ och vävnader. Stroke, hjärtinfarkt, skador på andra organ eller störningar av vissa kroppsliga funktioner kan bli resultatet.

Inlagringen i blodkärlen är en inflammatorisk process med aktiverat immunsystem. Orsakerna kan vara olika, bland annat blodfettsrubbningar.

En hälsosam livsstil minskar risken att drabbas av åderförkalkning. Rätt kost kan hjälpa till att före­bygga inlagringar i blodkärlen, exempelvis kan antioxidanter ha en skyddande effekt. Granatäpple­juice innehåller polyfenolerna tanniner och anto­cyaniner och anses vara en av de mest anti­oxidantrika frukterna.

Granatäpplets antioxidativa ämnen skyddar mot åderförkalkning och hjärtsjukdom
En israelisk forskargrupp studerade tio åder­förkalkade patienter – med förträngning i hals­artärerna – som under ett år fick dricka granat­äpplejuice. Före och under detta år togs blodprov på försökspersonerna som också undersöktes med avseende på fortskridande av sjuklig förändring i halskärlen, förändringar i oxidativ stress (kopplas till inflammation och cellskada) och blodtryck.

Resultaten jämfördes med de från en kontrollgrupp som inte drack granatäpplejuice. Hos patienterna som drack granatäpplejuice minskade den skad­liga förtjockningen av halskärlen och det systoliska (övre) blodtrycket. Effekterna kunde relateras till den antioxidativa förmågan hos granatäpplets polyfenoler.

I en annan studie som gjordes på möss av en typ som  utvecklar åderförkalkning i kranskärlen och hjärtinfarkt, visades att hos möss som fått dricka granatäppleextrakt under två veckor minskade åderförkalkningen i hjärtats kranskärl och aorta­sinus. Den skyddande effekten hos granatäpple­extraktet har förmodligen att göra med reducerad oxidativ stress och minskad inflammation i blodkärlen.

 

Källor:
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aderforfettning—aderforkalkning/#section-5
Immunsystemet vid ateroskleros, Läkartidningen
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15158307
http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(13)00135-4/abstract