Granatäpple bromsar bröstcancerceller

Granatäpple har potential att bromsa bröstcancer

Bröstcancerceller hämmades av granatäpple genom flera mekanismer vid laboratorieförsök i USA. Forskarna tror att granatäpple kan komplettera cancerbehandling.

Granatäpple innehåller en mängd bioaktiva ämnen, varav några unika, med positiva effekter på hälsan. Den antioxidativa kapaciteten hos granatäpple är mycket hög.

Granatäpple har utöver sina antioxidativa effekter dessutom mer specifika effekter som kan mot­verka bröstcancer, vilket har visats i ett flertal laboratoriestudier. Vid ett laboratorieförsök testa­des dessa mekanismer på cellulär och molekylär nivå av forskare från universitet i New York, USA, som använde granatäppleextrakt.

Granatäppleextraktet fungerade bromsande på tillväxten hos mänskliga bröstcancerceller (MCF-7) på ett flertal sätt genom att påverka vilka gener i cancercellerna som var aktiva. Genom att aktivera vissa gener och hämma andra gener reducerades cellförökning samtidigt som celldöd ökade hos cancercellerna. Eftersom andra antioxidanter inte har samma effekt drar forskarna slutsatsen att även andra ämnen i granatäpple har betydelse.

Forskarna menar att granatäpplets egenskaper kan förstärka effekten av vissa cancermediciner efter­som cancercellerna görs mer sårbara.

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23359482
http://www.cancertherapyadvisor.com/fact-sheets/pomegranate-breast-cancer-treatment-fact-sheet/article/718761/2/