Ökad fertilitet med granatäpple

Öppnat granatäpple - granatäpple ökar fertiliteten.

Granatäpple är en symbol för fertilitet. Forskare visar nu i studie på råttor att granatäpplejuice kan förbättra spermie­kvaliteten, förmod­ligen beroende på ökning av antioxidations­­kapaciteten.

I flera tusen år har granatäpple odlats och avnjutits. Trädet och frukten har historiskt varit symboler för fruktsamhet, sinnlighet och rikedom, kanske beroende på dess många kärnor. Nu finns det indikationer på att granatäpple faktiskt har effekt på det den symboliserar – fertiliteten.

En forskargrupp på Firats universitet i Turkiet gav hanråttor granatäpplejuice i tre olika koncentra­tioner i sju veckor. Därefter mättes bland annat egenskaper hos spermierna och tecken på skadlig oxidation och skyddande antioxidation. Oxidations­känsliga omättade fettsyror är nämligen invol­verade i bildandet av spermier. Resultatet jämför­des med motsvarande för hanråttor som inte fått granatäpplejuice.

De råttor som fått granatäpplejuice hade ökad koncentration av spermier, förbättrad rörlighet hos spermierna och kraftigare spermieceller inklusive svans. Halten missbildade spermier var dessutom lägre hos de råttor som fick den högsta dosen granatäpplejuice.

Halten av ett ämne som tyder på skadlig fett­peroxidation minskade hos de råttor som fått granatäpplejuice, samtidigt som halten av ämnen som indikerar skyddande antioxidation ökade.

Forskarna menar att resultatet tyder på att kon­sumtion av granatäpplejuice förbättrar spermie­kvaliteten och antioxidantaktiviteten hos råttor.

 

Källa: Effects of pomegranate juice consumption on sperm quality, spermatogenic cell density, antioxidant activity and testosterone level in male rats. > http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222572