Lungcancer hämmas av granatäpple

Granatäpplekärnor - granatäpple hämmar lungcancer.

Lungcancer är en mycket vanlig och svårbehandlad cancersjukdom. Forskare har under­sökt granatäpplets effekter på lung­cancercellers tillväxt och resultatet visar att lungcancertumörer hämmas av granatäpple. Den cancerbekämpande förmågan hos granatäpplet beror på dess mycket höga halt av antioxidanter.

(Artikeln kan upplevas stötande då den refererar till djurförsök.)

Rökning är en av orsakerna till lungcancer och sjukdomen är svår att behandla. Det är den cancer­sjukdom som orsakar flest cancerrelaterade dödsfall i världen.

Forskare vid University of Wisconsin–Madison gjorde en vetenskaplig studie med möss som utvecklade lungcancer. Vissa av mössen fick under tiden granatäppleextrakt i dricksvattnet motsva­rande en mängd jämförbar med vad en människa rimligtvis kan konsumera per dag. De möss som fått granatäpple hade lägre tillväxt av lungtumörer än de som inte fick granatäpple; tumörminskningen var 61,6 % efter 140 dagar.

I en annan studie vid samma universitet under­söktes först granatäpplets tillväxthämmande effekt på dels friska celler, dels lungcancer­celler. Granat­äpple hämmade tillväxten hos lungcancercellerna men endast minimalt hos de friska cellerna. Lung­cancerceller inplanterades sedan i möss. Vissa möss fick sedan granatäppleextrakt och hos dem hämmades tumörtillväxten.

Resultaten från dessa undersökningar visar att granatäpple skulle kunna användas för att för­hindra/behandla lungcancer även hos människor.

Den cancerbekämpande förmågan hos granat­äpple beror på dess höga halt av antioxidanter. Granatäpplejuice innehåller mer antioxidanter än rött vin och grönt te, som också undersökts för sina potentiella cancermotverkande effekter.

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16920736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17389758

UW study shows pomegranate juice may help fight lung cancer