9 hälsofördelar med granatäpple

Hälsofördelar med granatäpple

Granatäpplet är inte bara gott, det har också många hälso­fördelar och kan motverka sjuk­doms­tillstånd. En sjukdom har ofta flera samverkande komponenter, och en och samma mekanism kan förekomma i olika sjukdomar. Granatäpple skyddar på flera sätt. Bland dess alla nyttiga ämnen finns två som är unika för granatäpplet – punicalagin och punicinsyra.

Granatäpplet, Punica granatum, är en buske som producerar rödaktiga frukter. Under det tjocka skalet finns hundratals kärnor omgivna av sött, rött fruktkött. Granatäpple innehåller gott om vitaminer, mineraler och bioaktiva näringsämnen.

Två ämnen som är unika för granatäpplet är punicalagin och punicinsyra. Punicalaginer är extremt kraftfulla antioxidanter. Den antioxidativa kapaciteten hos granatäpplejuice är tre gånger så hög som i rött vin eller grönt te. Punicinsyra finns i granatäpplets kärnor och är en fettsyra med mycket goda hälsoeffekter.

1. Antiinflammatoriska effekter

Kronisk inflammation är en komponent i ett flertal allvarliga sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, Alzheimers och fetma. Granatäpplet har effektiva antiinflamma­toriska egenskaper, vilket till stor del beror på punicalaginernas antioxidativa kapacitet. Prov­rörsstudier har visat att granatäpple kan reducera inflammatorisk aktivitet såväl i mage och tarm som i bröstcancer- och tjocktarmscancer­celler.

I en studie om diabetes typ 2 upptäcktes att 250 ml granatäpplejuice per dag i 12 veckor sänkte två inflammationsmarkörer i blodet med 30 respektive 32 procent hos försökspersonerna.

2. Prostatacancer och bröstcancer

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män. PSA i blodet är en markör för prostatacancer. Hur snabbt det värdet dubbleras har samband med risk för dödlighet i sjukdomen. I en vetenskaplig studie, där män med förhöjt PSA-värde drack 237 ml granatäpplejuice varje dag, förlängdes dubble­ringstiden från 15 månader till hela 54 månader. En studie med granatäppleextrakt gav liknande resultat.

Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancer­typen. Laboratoriestudier med granat­äppleextrakt har visat lovande resultat då bröst­cancerceller har hämmats och i vissa fall även dödats. Mer studier behövs inom detta område.

Granatäpplen - innanför skalet finns hälsosamma ämnen.

3. Sänker blodtrycket

Högt blodtryck är kopplat till hjärtinfarkt och stroke. Genom att dricka 150 ml granatäpplejuice dagligen fick försökspersonerna signifikant sänkt blodtryck redan efter två veckor i en vetenskaplig studie. Andra forskningsresultat bekräftar detta.

4. Bromsar artrit

Artrit och ledsmärtor är vanligt i västvärlden. Det finns olika typer av artrit, flera av dem innebär inflammation i lederna. Eftersom granatäpple har antiinflammatoriska egenskaper borde det kunna användas vid behandling av artrit. Det har också påvisats i laboratoriestudier med djur och cell­odlingar, men mer forskning behövs för att undersöka effekten hos människor.

5. Skyddar hjärtat

Idag är hjärtsjukdomar den vanligaste orsaken till för tidig död. Orsakerna är komplexa och risk­faktorerna samspelar i en sjukdomsprocess. Punicinsyra, fettsyran i granatäpple, kan skydda mot flera av dessa riskfaktorer.

I en studie med 51 personer med höga blodfetts­värden orsakade 800 mg granatäpple­fröolja per dag i 4 veckor en sänkning av halten triglycerider, och förhållandet mellan de skadliga triglyderiderna och det goda kolesterolet HDL förbättrades.
Granatäppleblomma - granatäpple motverkar sjukdomar.

En annan studie med försökspersoner som hade diabetes typ 2 och högt kolesterolvärde visade en minskning av LDL – som kallas det onda kolesterolet – och andra förbättringar tack vare granat­äpple­juice.

Flera forskningsresultat visar att granatäpplejuice förhindrar LDL-partiklar från att oxideras, vilket annars är ett av stegen i processen mot hjärt­sjukdom.

6. Motverkar erektionsproblem

Oxidativ skada kan drabba blodflödet i alla delar av kroppen, och därför även påverka erektionen hos män och orsaka erektil dysfunktion. Försök med kaniner har visat att granatäpplejuice kan öka blodflödet i erektil vävnad. Vid försök med män med erektil dysfunktion fanns indikationer på att granatäpplejuice kunde ha en positiv effekt, men resultatet var inte statistiskt signifikant. Mer forskning behövs.

7. Bekämpar mikroorganismer

De bioaktiva ämnena i granatäpple kan bekämpa skadliga mikroorganismer. Såväl vissa typer av bakterier som jästsvampar har visats motverkas av granatäpple. Den antimikrobiella effekten hos granatäpple kan också skydda mot infektion och inflammation i mun och tandkött.

Glas med granatäpplejuice - gott och nyttigt.8. Förbättrar minnet

Det finns vetenskapliga studier som tyder på att granatäpple kan förbättra minnet. Resultat från en undersökning med 51 äldre personer med dåligt minne visade att då de drack 237 ml granat­äpple­juice om dagen förbättrades deras minne av talad information och bildinformation.

I ett försök fick patienter som skulle opereras 2 g granatäppleextrakt, vilket visades motverka minnesproblem efter operationen.

Djurförsök med möss har gett indikationer på att granatäpple kan motverka Alzheimers.

9. Ökar effektiviteten vid motion

Granatäpple innehåller nitrat, ett näringsämne som ger förbättrad prestationsförmåga vid träning och idrottsutövande.

En studie visade att 19 atleter som tränade på löpband fick ökat blodflöde då de intog 1 g granat­äppleextrakt 30 minuter före träningen. Tack vare detta ökade också uthålligheten och tränings­effektiviteten.

Fler studier krävs för att man ska kunna uttala sig säkrare om ifall granatäpplet har positiva effekter på fysisk träning liknande de som den mycket nitratrika rödbetan har.

Njut!

Att granatäpple är gott och nyttigt råder det inget tvivel om. I väntan på ännu fler forskningsresultat kan du njuta av frukten som den är eller dricka granatäpplejuice.

 

Källa: https://authoritynutrition.com/12-proven-benefits-of-pomegranate/