Granatäpple är testosteronhöjande

Granatäpple är testosteronhöjande.

Rätt nivå av testos­teron är nödvändigt för välbefinnande och lust men även för fysisk hälsa, både hos män och kvinnor. En studie visar att granatäpplejuice kan öka testosteronhalten.

En forskargrupp vid Queen Margaret University, Edinburgh, Skottland, ville undersöka om granat­äpplejuice kunde påverka välbefinnande och testosteron­nivåer i saliven hos friska försöks­personer, både män och kvinnor.

Före, under och efter de två veckor som de 60 försökspersonerna drack granatäpplejuice mättes deras testosteronhalt i saliven tre gång om dagen, och de fick fylla i ett standardiserat formulär om sitt upplevda välbefinnande. Även blodtryck och elasticiteten hos deras artärer mättes.

Resultatet visade att intaget av granatäpplejuice ökade testosteronhalten i saliven med i medeltal 24 % hos båda könen, samtidigt som både väl­befinnande och blodtryck förbättrades.

 

Källa: Pomegranate juice intake enhances salivary testosterone levels and improves mood and well being in healthy men and women > http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0028/ea0028p313.htm