Granatäpple kan motverka tandlossning

Granatäpple - antiinflammatoriska, antioxidativa och antibakteriella egenskaper - tandlossning motverkas.

Munhälsan kan gynnas och tand­lossning motverkas av granatäpple. Detta bland annat tack vare fruktens antibakte­riella, antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper.

Tandlossning, parodontit, är en vanligt förekom­mande sjukdom som förstör både tandkött och tänder. Bakterier bildar plack vid tänderna och orsakar inflammation i tandköttet. Från den inflammerade vävnaden kan bakterier, bakterie­ämnen och signalämnen för inflammation komma ut i blodbanan och skada innerväggarna i blod­kärlen bland annat. Käkbenet kan angripas och tänderna lossna.

Skadliga bakterier och virus hämmas av granatäpple
Granatäppleextrakt har uppvisat antibakteriell aktivitet mot skadliga mun- och tandbakterier. I försök har granatäpple haft ännu bättre anti­bakteriell effekt än munsköljmedel med klor­hexidin. Punicalagin är ett av flera intressanta ämnen i granatäpple som har visats angripa skadliga munbakterier på flera olika sätt, och därför effektivt hindra dem från att få fäste och tillväxa.

Ätt äta probiotika, goda bakterier, kan förmodligen också hjälpa till att motverka de skadliga bakterierna och stärka munslemhinnans barriär mot dem. Granatäpple gynnar sådan probiotika.

Herpesvirus kan öka risken att utveckla tand­lossning. Granatäppleextrakt har antivirala egen­skaper och har i försök motverkat herpesvirus.

Granatäpple har antiinflammatorisk och läkande effekt
Granatäpple har visats minska blödning i tand­köttet och bromsa sjukdomsförloppet. Frukten har mycket bra läkande egenskaper och används ofta mot sår och skador i munnens vävnader. Granat­äpple kan också dämpa inflammation genom att hämma olika inflammationsprocesser på molekylnivå.

Genom antioxidation motverkas obalans mellan antioxidanter och fria radikaler som ses vid många sjukdomstillstånd. Forskare har sett att patienter med tandlossning har väldigt låga halter av antioxidanter i saliven. Kroppen hinner inte få fram tillräckligt mycket antioxidanter för att bekämpa den stora mängden fria radikaler som sjukdomen och inflammationen alstrar, och sjukdomen kan därför fortskrida. Granatäpplejuice har mycket goda antioxidativa egenskaper, och punicalagin står för mer än 50 % av juicens antioxidativa aktivitet.

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29284927
http://www.tf.nu/nyhet/antioxidanter-botemedel-mot-tandlossning/