Sakta ner åldrandet med granatäpple

Granatäpple - kan bromsa åldrandet och fungera föryngrande med bland annat starkare muskler.

Det nödvändiga underhållet av cellernas ”kraftverk” mitokondrierna försämras med åldern och orsakar åldersrelaterade sjukdomstillstånd och svagare muskler. Granat­äpple har potential att förbättra underhållet vilket har en föryngrande effekt.  

Granatäpple sägs kunna sakta ner åldrandet på flera sätt. Det innehåller ämnen som skyddar huden mot rynkor både vid invärtes och utvärtes användning [klicka här >] och motverkar plack­bildning på hjärncellerna vilket kan bromsa Alzheimers [klicka här >].

När vi åldras försämras också cellernas ”kraftverk” mitokondrierna. Cellerna strävar efter att bryta ner defekta mitokondrier och återanvända delarna till nya mitokondrier – mitofagi. Detta fungerar sämre och sämre, och defekta mitokondrier och delar av dem ackumuleras i cellerna. De mitokondrier som fortfarande fungerar blir mindre effektiva med åldern. Vävnader och organ i kroppen påverkas negativt, exempelvis försvagas musklerna. Man tror också att Parkinsons sjukdom är en effekt av detta.

Starkare muskler tack vare ämne i granatäpple
Nu har en forskargrupp funnit att en viss molekyl, en ellagitannin, i granatäpple omvandlas till ämnet urolitin-A av naturligt förekommande mikrober i tarmen. Det är detta ämne som kan hjälpa kroppens celler att bibehålla funktionen som rensar upp bland defekta mitokondrier.

Forskarna testade urolitin-A på rundmaskar. Livs­längden ökade med drygt 45 % hos de maskar som fick urolitin-A jämfört med kontrollgruppen. De kunde också se att mängden defekta mitokondrier minskade.

Därefter gjordes försök med möss och råttor. Även här minskade mängden defekta mitokondrier tack vare urolitin-A. Äldre möss fick 42 % bättre uthål­lighet när detta testades. Muskelstyrka och spontan aktivitet ökade. Även unga råttors ”tränings­kapacitet” ökade av ämnet.

Tarmfloran viktig för bildning av urolitin-A
Förutsättningen för att granatäpplets ellagitanniner ska omvandlas till urolitin-A är att tarmfloran har rätt sammansättning. Alla individer har olika tarmflora och hos vissa bildas urolitin-A i mindre mängd eller inte alls.

Kommande forskning om ämnets effekt på människor är att vänta. Dessutom är möjliga sätt att påverka tarmfloran för att få en hälsosammare sammansättning av den intressant. Tarmfloran har betydelse för en mängd sjukdomstillstånd. Ett ämne som nämns i en annan studie är pterostilben. Detta sägs förbättra tarmfloran och även öka mängden bildad urolitin-A. Pterostilben finns exempelvis i blåbär [klicka här >].

Källor:
Pomegranates, Urolithin A, Mitophagy, Mitochondrial cleanup – part 1, TimelessLife
Pomegranate finally reveals its powerful anti-aging secret, ScienceDaily