Granatäpplejuice ger bättre återhämtning efter träning

Granatäpple ger bättre återhämtning efter träning

Tillskott av granat­äpplejuice påskyn­dade återhämtning efter muskelned­brytning och trä­ningsvärk samt minskade halten inflammationsmarkörer efter tyngd­lyftnings­övning.

Intag av polyfenoler, särskilt ellagitanniner, antas kunna minska muskelskadan som uppträder efter träning och ger fördröjd muskelvärk – träningsvärk i dagligt tal. Granatäpple innehåller mycket ella­gitanniner och andra polyfenoler.

I ett tidigare försök delades manliga ”vardags­motionärer” in i två grupper. En grupp fick ellagitanninrikt granatäpple­extrakt och den andra fick placebo under 9 dagar. Alla fick utföra en excentrisk* armövning som skapade träningsvärk. Båda grupperna fick förminskad styrka 2 timmar efter träningen och den fulla styrkan var fortfa­rande inte tillbaka helt efter 4 dagar. Däremot var försöksdeltagarna som fått granatäppleextrakt bättre återhämtade styrkemässigt 2-3 dagar efter träning jämfört med de som fått placebo.

Studie med tyngdlyftare som drack granatäpplejuice
En vetenskaplig studie gjordes för att undersöka hur granatäpplejuice kunde påverka prestation samt akut och fördröjd muskelvärk samt bio­mar­körer för muskelskada efter en tyngdlyftnings­övning.

Nio 21-åriga (±0,5 år) elittyngdlyftare genomförde två träningstillfällen med olympiska lyft efter att ha druckit antingen granatäpplejuice eller placebo under 48 timmar före träningen. Hjärtfrekvens, blodtryck och blodprov togs vid vila 3 minuter samt 48 timmar efter varje tillfälle. Tyngdlyftnings­prestation, upplevd fysisk ansträngning och för­dröjd muskelvärk utvärderades också.

Granatäpplejuice positivt för återhämtning och prestation
Resultatet visade att prestationen ökade (+8,30 %) och upplevd fysisk ansträngning minskade (-4,37 %) då granatäpplejuice druckits jämfört med placebo. När det gäller träningsvärken märktes en signifikant förbättring (13,4 %) för knämusklerna när juicen druckits.

De biologiska effekterna 3 minuter efter träningen dämpades då deltagarna druckit granatäpplejuice. Dessutom förbättrades återhämtningen under de 48 timmarna som förflöt efter träningen, visade markörerna för muskelskada som analyserades i blodproverna.

Granatäpplejuice verkar alltså förbättra förut­sättningarna för ett intensivt träningsprogram, men en större studie behövs för att verifiera dessa resultat. Forskarna vill ändå redan nu råda elit­tyngdlyftare att dricka granatäpplejuice under intensiv träning och tävling för att påskynda musklernas återhämtning.

* excentrisk övning – när musklerna får arbeta medan de sträcks, alltså när man spänner muskeln för att hålla emot en rörelse

 
Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764091