Granatäpple skyddar mot prostatacancer

Granatäpplekärnor - granatäpple och granatäpplejuice kan skydda mot prostatacancer.

Granatäpplen är rika på ämnen som mot­verkar många olika sjukdoms­tillstånd. I flera vetenskapliga under­sökningar har granatäpple visats kunna skydda mot och bromsa prostatacancer. Studier har gjort på både celler, möss och människor.

En forskargrupp från Wisconsin-universitet i Madison, USA, visar att granatäpplets juice skulle kunna vara en ny cancerbekämpare. Enligt deras studie kan granatäpplejuice ha en skyddande effekt mot prostatacancer.

Deras artikel publicerades i PNAS, USA:s vetenskapsakademis tidskrift. Forskningen är betald av regeringsanslag, och några pengar från granatäppleindustrins anges inte.

Granatäpplet innehåller höga halter av polyfenoler med kraftfull antioxidativ kapacitet. Antioxidanter kan motverka för höga halter av skadliga fria syreradikaler. Olika sorts fenoler finns i många andra växter, som broccoli, grönt te, tomater och vindruvor.

Mindre studier har preliminärt visat att granat­äpplejuice tycks ha flera goda hälsoeffekter och skulle kunna motverka exempelvis blodpropps­uppkomst, åderförkalkning och bröstcancer.

En stor rapport handlar om prostatacancer. Först studerade forskarna effekten av granatäpplejuice på tumörceller i laboratoriet och såg att de dog.

Granatäpplejuice kan skydda mot cancer.Därefter testades juicen på 24 möss som bar på en människoliknande prostatacancer. En grupp djur fick dricka vatten, en annan juice med en procent granatäppleextrakt och en tredje juice med två procent.

Effekten av granatäpple var stor. Hos de möss som fått högst dos försvann eller minskade tumörerna avsevärt. Också halterna av ämnet PSA i blodet, som indikerar prostatacancer, sjönk markant ju mer granatäppleextrakt mössen fått.

 

Källa: http://www.svd.se/granatapple-skyddar-mot-cancer

 

Studie visar nu att granatäpplejuice hämmar utvecklingen av prostatacancer hos människor

En studie vid UCLA i USA gjordes med 50 män som trots operation eller strålning mot prostatacancer fått en ökning av PSA – ett antigen som fungerar som biomarkör och indikerar cancer. De fick dricka 2,4 dl granatäpplejuice dagligen under studien.

Forskarna mätte ”fördubblingstiden” för PSA – ju kortare tid desto snabbare cancerutveckling och större dödlighetsrisk. Normalt är denna tid 15 månader, men för de män som drack granatäpple­juice ökade tiden till 54 månader – nästan fyra gånger längre tid.

 

Källa: http://newsroom.ucla.edu/releases/Pomegranate-Juice-Helps-Keep-PSA-7165?RelNum=7165?RelNum=7165