Granatäpplets hälsosamma effekter

Många hälsosamma effekter av granatäpple och granatäpplejuice.

Granatäpplets goda effekter på hälsan bekräftas i många studier inom olika vetenskapliga om­råden. Frukten är en källa till kraftfulla antioxidanter och har visats vara verksam mot exempelvis åderförkalkning, cancer, bakterier och inflammationer.

Granatäpplet har under mycket lång tid ansetts vara hälsosamt. På 1990-talet började man forska mer systematiskt om granatäpplet medicinska effekter.

Hjärta och kärl

En studie med diabetiker visade att den antioxida­tiva kapaciteten i blodet steg. Man har också visat att härskningen (oxideringen) av LDL-partiklar i blod minskar efter förtäring av granat­äpplejuice. Detta tros ha förebyggande effekt mot åder­förkalkning och hjärtkärlsjukdom.

I en israelisk studie fick 19 personer, med svår åderförkalkning i halsens kärl, dricka en halv deciliter granatäpplejuice om dagen. Åderför­kalkningen bromsades upp och dessutom kunde en viss tillbakagång ses. Efter ett år hade tjock­leken på förkalkningarna minskat med 35 procent medan de hos kontrollerna hade ökat med 9 procent. Dessutom minskade det systoliska blodtrycket (övertrycket) med 20 procent på ett år.

Granatäpple och granatäpplejuice - kan hämma bröstcancerceller och prostatacancer.En annan studie visar att granatäpple lindrar så kallad fönstertittarsjuka – bensmärtor på grund av förträngningar i benartärerna. Sjukdomen har fått sitt namn av att de drabbade ofta måste ta en paus, exempelvis vid ett skyltfönster.

En slumpmässigt utförd, placebokontrollerad studie 2007 visar att granatäpplejuice hade en viss positiv effekt hos män med milda till måttliga erek­tionsproblem.

Forskning har visat att  granatäpplejuiceextrakt stimulerar kärlväggens innerskikt till ökad bildning av kväveoxid (NO). Detta har stor betydelse för ökat blodflöde och minskad risk för proppbildning. Extraktet skyddar också kväveoxiden från inak­tivering av fria radikaler.

Cancer

Till de mest uppmärksammade resultaten med granatäpple hör effekterna på cancer, i synnerhet prostatacancer. Denna form av cancer utgör i Sverige drygt 28 procent av all cancer hos män. När man i mikroskop undersöker prostatan hos döda 90-åriga män ser man i princip i 100 procent cancerceller i organet. Flera studier har visat att tillväxten av prostatacancerceller i cellodling minskar kraftigt vid tillsats av extrakt från granat­äpple.

Detta gäller också för bröstcancerceller. I en studie sprutade man in mycket aggressiva prostata­cancerceller från män under huden på möss där cancercellerna tillväxte kraftigt. När mössen behandlades med extrakt från granatäpple såg man en dosberoende kraftig hämning av tillväxten och många cancerceller dog i så kallad program­merad celldöd.

Antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper

Granatäpple har visats besitta antiinflammatoriska effekter. Tack vare dess verksamma ämnen mot­verkas vidhäftningen av inflammatoriska vita blodkroppar i blodkärlen samt minskar bildningen av inflammatoriska ämnen som interleukin-2 (IL-2), gamma-interferon och TNF-alfa.

Granatäpple har också starkt tillväxthämmande och dödande effekt på bakterier. Det har också effekt mot HIV- och herpesmunsårsvirus. Lokal behandling med extrakt av granatäpple kan ofta behandla smärtsamma sår i munslemhinnan (afte).

Tandköttsinflammation - paradontit, granatäpple har antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper och kan skydda.Tandköttsinflammation (paradontit) orsakas bland annat av bakterier som Streptococcus mutans och S. mitis samt jästsvampen Candida albicans. När dessa mikroorganismer fäster vid tandköttet startar inflammationen. Forskning har visat att extrakt från granatäpple kan förhindra bakteriernas vidhäftning och på så sätt skydda mot inflam­mation i tandköttet.

Granatäpple har inga kända biverkningar, men liksom grapefrukt och andra frukter och bär kan granatäpple påverka enzymer i kroppen och därför störa medicinering med vissa substanser.

 

Källa: Granatäpple och hälsa, iFokus